Datum: april 12, 2019

Tid: 13.30 - 16.45

Plats: STUDIO, Satelliten

Malmö mot Diskriminering har genom det Arvsfondsfinansierade projektet DiBU – Diskriminering mot Barn och Unga – i tre år jobbat för att bli bättre på att bemöta och hjälpa barn och unga som upplevt diskriminering.

Nu bjuder vi in dig som jobbar strategiskt och operativt inom skolan till en konferens med fokus på skolans ansvar för elevers lika rättigheter och möjligheter. Kom för att utbyta kunskap och vässa verktygen i arbetet mot diskriminering i skolan!