Datum: april 8, 2019

Tid: 07.30-09.00

Plats: STUDIO Meetingpoint (Våning 2)

Klimatpolitiska Rådet har utvärderat om regeringens samlade politik leder mot klimatmålet om netto noll utsläpp år 2045. Rådet har nu presenterat sin första granskning innehållande en fördjupning av transportsektorns klimatpåverkan.

Den inledande presentationen följs av ett panelsamtal där representanter från politik och näringsliv kommenterar rapporten och regeringens politik mot målet om netto noll utsläpp 2045.