Datum: april 24, 2019

Tid: 07.30 - 09.00

Plats: STUDIO Meetingpoint (Våning 2)

Den linjära ekonomin är ifrågasatt och fram växer en insikt om nödvändigheten av en cirkulär ekonomi. Men hur kan näringslivet tjäna pengar när slit-och-släng-samhället är överspelat? Och hur kan vi garantera välfärden i det nya ekonomiska landskapet?

Jenny Svärd från Svenskt Näringsliv berättar om näringslivets syn på hur en cirkulär ekonomi tillsammans med Pernilla Hagbert från KTH som presenterar scenarier för ett hållbart samhällsbyggande som inte behöver bygga på dagens ekonomiska logik.