Datum: mars 25, 2020

Tid: 08.15-09.15

Under 2019 har IVL Svenska Miljöinstitutet kört ett antal pilotprojekt kring klimatverktyg och nu ska en gratisversion av verktyget lanseras. Du är varmt välkommen på deras webinar för att lyssna på hur verktyget kan användas för att analysera klimatpåverkan av olika energiåtgärder. Anmälan dig här!