Datum: mars 13, 2020

Tid: 08.15-09.00

Plats: STUDIO, Nordenskiöldsg 24, Malmö

Malin Olander Roese, teknologie doktor, rådgivare och forskare inom strategi, innovation och ledarskap kommer att tala om omvärldsförändringar, förhållningssätt och verktyg som hon menar är centrala för styrning och ledning av framgångsrika företag det kommande decenniet!