Datum: juni 12, 2020

Tid: 08.30-09.30

Välkommen till The Bridge Talk med VA Syd! Simon Granath och Victor Pelin kommer att diskutera dricksvattenförsörjningen, avloppshantering och nya tekniska möjligheter. Talket kommer livesändas från The Bridge Forums Facebook.